Градежни доктори

ГРАДЕЖНА ДИЈАГНОСТИКА е неинванзивно испитување кое што со помош на соодветна техничка опрема создава јасна претстава за состојбата на испитуванот објект. Овозможува утврдување на скриени дефекти кои што се невидливи со голо око или се невидливи со стандардно испитување. Во Македонија, единствено ЦИВКОН АГИ доо, располага со целокупна опрема за вршење на ваков тип на испитувања. Опременоста ни овозможува да вршиме детална високо технолошка анализа на состојбата на живеалиштата, како и исправноста на интегрираните системи во него.