Водонепропустливост

facade imgТестирањето на фасадите, фасадните елементи, прозорците и други делови од фасадната и кровна обвивка на објектите е од исклучителна важност.

Метода за тестирање на водонепропустливоста на прозорци, фасади и фасадни системи т.н. SPRAY BAR или FACADE WATER INTEGRITY TEST се врши со изложувње на површините на услови кои се идентични на силен ветер и обилни дождови. Може да се тестираат поедини делови од фасадата, вертикални сегменти или цели фасади.

Тестирањето на водонепропустливост е еден од основните тестови за проверка на квалитетот и се спроведува согласно EN13051 стандардот.

Повеќе:

pdf download