Влага/протекувања

Една од одомаќинетите заблуди, а е поврзана со многу чест проблем на нашите граѓани, е дека мувлата е резултат на влагата и непроветреноста. Мувлата претставува температурен феномен. На пример, во една просторија каде температурата е 20-тина степени целзиусови, со нормална влажност на воздухот, мувлата ќе се појави само на местата каде температурата на површината ќе биде 11,7 степени Целзиусови. А доколку пак температурата на површините дојде на под 6 степени целзиусови, тогаш доаѓа до кондензација.

Со методата MOLD INSPECTION ги детектираме сите потенцијални места за појава на мувла, влага или конденз, ги откриваме причините за проблемот и ги лекуваме проблемите. Ова го правиме уште пред проблемот да се појави, во текот на изградбата, но и кога веќе постои можеме да го решиме.

При контрола на протекување на вода т.н. WATER LEAKAGE INSPECTION, со помош на апаратура можеме да направиме разлика дали се работи за протекување на вода, или за кондензација. Со оваа метода можеме да ги лоцираме точните места каде водата протекува низ рамните кровни тераси, или низ подрумските ѕидови. Можеме да провериме дали позади стиропорот на фасадата протекува вода и да лоцираме од каде навлегува. Лоцирање на точна локација на пукнати цевки во ѕидови и подови од инсталации за водовод, канализација и греење. И уште многу други проблеми поврзани со водата и кондензацијата.....