Мувла

Една од одомаќинетите заблуди, а е поврзана со многу чест проблем на нашите граѓани, е дека мувлата е резултат на влагата и непроветреноста. Мувлата претставува температурен феномен. На пример, во една просторија каде температурата е 20-тина степени целзиусови, со нормална влажност на воздухот, мувлата ќе се појави само на местата каде температурата на површината ќе биде 11,7 степени Целзиусови. А доколку пак температурата на површините дојде на под 6 степени целзиусови, тогаш доаѓа до кондензација.

Со методата MOLD INSPECTION ги детектираме сите потенцијални места за појава на мувла, влага или конденз, ги откриваме причините за проблемот и ги лекуваме проблемите. Ова го правиме уште пред проблемот да се појави, во текот на изградбата, но и кога веќе постои можеме да го решиме.