PRO CLIMA

Дури и најмали „протекувања“ во паронепропусната и воздухонепропусната заштита може да доведат до оштетувања на објектите и мувла. Интелигентни фолии за паронепропусност со пермеабилна отпорност на дифузија значително ја зголемуваат сигурноста на градежните делови и овозможуваат здрава клима во просториите, но истотака спречуваат влегување на инсекти и глодари.

Kukja so Proclima materijali

За воздухонепропусност од внатре:   За воздухонепропусност од надвор:

Систем INTELLO:

PDF icon brochure   Ситем SOLITEX MENTO PDF icon brochure
- INTELLO PDF icon data sheet   - MENTO 1000 PDF icon data sheet
- INTELLO PLUS PDF icon data sheet   - MENTO 3000 PDF icon data sheet
На прозорци од внатрешна страна:   На прозорци од надворешна страна:
- CONTEGA SL PDF icon data sheet   - CONTEGA EXO PDF icon data sheet
- CONTEGA PV PDF icon data sheet   - CONTEGA FIDEN EXO PDF icon data sheet
За продор на кабли:   За изолирање продор на цевки:
- Kaflex mono PDF icon data sheet   - Roflex 30 PDF icon data sheet
- Kaflex multi PDF icon data sheet   - Roflex 100 PDF icon data sheet
- Kaflex post PDF icon data sheet   - Roflex 300 PDF icon data sheet