Адаптација за ЕЕ

Во контекст на заокружување на комплетноста на услугите, изведбата на ентериерно уредување и адаптација на просторот е логичен составен дел од нашата понуда. Посветуваме големо внимание и силна енергија при естетското обликување на просторите во кои се движат, живеат и работат нашите клиенти притоа ставајќи акцент на идната енергетска ефикасност.

Преку специфичен пристап и посебна грижа при изборот на  материјалите и изведбата на деталите, го гарантираме високиот квалитет на изведените работи и се трудиме да ги задоволиме и најпребирливите вкусови и очекувања