Passive House стандард

Желбата да се следат најновите технолошки достигнувања, не однесе до врвот на тие достигнувања. Цивкон АГИ за прв пат на нашиот пазар нуди изградба на Пасивна Куќа.

Повеќе информации за овој стандард кој што е највисок во класата на енергетско ефикасни објекти може да прочитете тука.