Видео прес

МТВ: Тунел
Наша ТВ: Профит
ТВ ВИС - Струмица
ТВ Алфа: Промоција на Водњанка
ТВ Сонце: Низ призма_Андреев
МТМ: Колосек
ТВ Сонце: Низ призма_Крстевска ТВ 24 вести: За животот ТВ Сонце: Пасивна куќа
Средба со медиуми
ТВ Сител: Пасивна куќа
МТВ: Утринска програма
 
МТВ: Македонија наутро
ТВ Нова 12 - Гевгелија